Podmienky prenájmu

Podmienky prenájmu obytných karavanov

Obytný karavan je rezervovaný po úhrade rezervačného poplatku v hotovosti, alebo na účet prenajímateľa.

Do termínu odovzdania karavanu musí byť uhradená 100% cena prenájmu.

Čas prevzatia : po 14.00

Včasné prevzatie : den vopred po 18:00 po dohode /príplatok 50 % dennej sadzby/

Čas odovzdania : do 10:30

Neskoré odovzdanie : do 18:00 po dohode /príplatok 50 % dennej sadzby/

V termíne prevzatia karavanu musí byť uhradená kaucia vo výške 1000,- € až 3 000,-€, ktorá bude vrátená po ukončení nájmu karavanu. Kaucia slúži na krytie poškodenia vzniknutého v dobe nájmu. Karavan je havarijne poistený s Vašou spoluúčasťou 10%, min. 200,- €, ktoré bude v prípade uplatnenia havarijného poistenia odpočítaná z kaucie. V havarijnom poistení nie je zahrnutá doplnková výbava. V prípade, že karavan bude vrátený bez vyčistenia, bude nájomcovi účtovaný poplatok vo výške od 1,- € do 250,- €, podľa stupňa znečistenia. Poplatok bude odpočítaný z kaucie.

V prípade, že prenajímateľ nemôže bez svojho zavinenia poskytnúť dohodnutý typ karavanu, poskytne mu náhradný, alebo vráti zaplatenú zálohu v plnej výške. O tejto skutočnosti bude prenajímateľ bezodkladne informovať nájomcu.

Minimálna doba prenájmu obytného karavanu je 4 dni /nižší počet dní na základe dohody/. V termíne od 15.6. do 15.9. je minimálna doba prenájmu karavanu 7 dní, alebo dohodou.

Prenajímateľ je povinný:

 • odovzdať karavan bezchybnom technickom stave, vyčistený, s platnou STK, havarijnou a zákonnou poistkou. Pri odovzdaní karavanu vysvetliť funkčnosť ovládania jednotlivých zariadení, najmä kúrenia, vody, plynu, osvetlenia, napájania na 230 V, čistenie a vypúšťanie odpadov a vysvetliť zásady bezpečnej manipulácie s týmito zariadeniami.

V prípade, že ste karavan od nás ešte nemali prenajatý, obhliadka a prevzatie trvá cca 1 hod.

Nájomca je povinný:

 • používať predmet nájmu výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom alebo iná zárobková činnosť nie je dovolená.
 • používať karavan a jeho príslušenstvo v zmysle návodov na použitie. Zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu a to hlavne spotrebiče na PB a 230 V.
 • kontrolovať technický stav karavanu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi.
 • v prípade dopravnej nehody alebo odcudzenia okamžite privolať políciu, spísať záznam o nehode alebo o odcudzení a kontaktovať prenajímateľa.
 • neodstavovať obytný karavan na nestrážených parkoviskách.
 • v obytnom prívese je zakázané prepravovať predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútro obytného prívesu pri jazde. Max. doložnosť batožinou a bicyklami je do 100 kg.
 • vrátiť karavan umytý, vyčistený z vnútra kompletne vrátane chladničky, umývadiel, WC a odpadových nádrži, respektíve v takom stave ako bol karavan prevzatý.
 • plniť nádrž výhradne pitnou vodou. V prípade že bude nádrž na vodu doplnená úžitkovou vodou, je nutné túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi pre zabezpečenie dezinfekcie vodovodného systému karavanu – služba bez poplatku za vyčistenie.

Pred jazdou skontrolovať :

 1. uzavretia skriniek, dverí a chladničky
 2. uzavretie bočných okien a strešných okien
 3. prepnutie chladničky na 12 V chod a vypnutie vnútorného osvetlenia
 4. uzavretie ventilu fľaše na PB
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this